You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Informații Fonduri Externe Nerambursabile

Solicitați consultanță personalizată de la HD Cleaners!

 

I. Programul FEADR 6.2 între 50.000 - 70.000 euro nerambursabili

Conditii principale:

 1. Firma nou infiintata;
 2. Sediul si punctul in RURAL;
 3. Finantare de maxim a) 50.000 euro
 4. 70.000 euro (dupa aprobarea proiectului se vireaza 70% din valoarea proiectului, reprezentand avans pentru realizarea investitiei)
 5. Lansare estimata Aprilie 2021;
 6. Domenii eligibile: productie, servicii si industrii creative

Beneficiari eligibili:

Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non‐agricole pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start‐ups).


Criterii de eligibilitate:

 1. Sa se incadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 2. Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura;
 3. Sediul social si punctul/ punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural;
 4. Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapă in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
 5. Activitati eligibile

Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

 

II. Programul FEADR 6.4 (PNDR) in cadrul caruia puteti obtine maximum 200.000 euro

Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

Conditii principale:

 • Sediul (recomandat) si punctul de lucru in mediul RURAL;
 • Firma infiintata de mai mult de 3 ani din care in ultimii 2 ani sa fi inregistrat profit;
 • Finantare de 70% (pentru servicii) – 90% (pentru productie, agroturism si sanatate), maxim 200.000 Euro
 • Domenii eligibile: productie, servicii, industrii creative
 • Eligibilitatea solicitantului
 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole;
 • Microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente/nou înființate în spațiul rural.

Valoarea finanțării max. 200.000 euro / beneficiar.

Activități și cheltuieli eligibile

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole;
 • Investiții pentru activități meșteșugărești (ex. activități de artizanat, olărit, brodat);
 • Investiții legate de furnizarea de servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 • Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică;
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea comercializării;
 • Activități auxiliare pentru creșterea animalelor (activități legate de însămânțarea artificială).

 

Solicitați Consultanță

 

Formular de Contact